ΠΡΟΣΦΟΡΑ

15 ευρώ

Μηνιαία Πακέτα Συντήρησης Αποχετεύσεων

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΗΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΡΙΖΑ ΣΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Σχολιάστε