ΠΡΟΣΦΟΡΑ

15 ευρώ

Μηνιαία Πακέτα Συντήρησης Αποχετεύσεων

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΗΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

vouloma-neroxitis-b

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΡΕΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ