ΠΡΟΣΦΟΡΑ

15 ευρώ

Μηνιαία Πακέτα Συντήρησης Αποχετεύσεων

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΗΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

vernikia_nyxion

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ