ΠΡΟΣΦΟΡΑ

15 ευρώ

Μηνιαία Πακέτα Συντήρησης Αποχετεύσεων

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΗΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

trimmeno-karoto

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ