ΠΡΟΣΦΟΡΑ

15 ευρώ

Μηνιαία Πακέτα Συντήρησης Αποχετεύσεων

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΗΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

piestiko-ydrovoli-f

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ