ΠΡΟΣΦΟΡΑ

15 ευρώ

Μηνιαία Πακέτα Συντήρησης Αποχετεύσεων

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΗΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

moromantila-a

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΒΟΥΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ